یشنهادی فقط برای یکبار – فقط 97 هزار تومان: بیش از 2 میلیون تومان ارزش بهترین آموزش – دست تو دست! دسترسی سریع آموزش ضبط شده پرش مالی به سبک BS. دانش پذیران برای این آموزش 2 میلیون تومان پرداخت می کنند. فقط امروز برای شما 97 هزار تومان

97,000تومان

Belife system یا سیستم باورها چیست ؟

سیستمی است که از طریق اون میتونید باورهای منفی و بازدارنده مالی خودرو با باورهای ثروت ساز و مفید جایگزین کنیم یکی از سریعترین و موثرترین روش هایی است که شما را برای کسب ثروت و موفقیت بزرگتر آماده می کند
اما در کنار سیستم باورها شما باید با روانشناسی پول نیز آشنا باشید،روانشناسی پول در مورد انواع و اقسام ارتباط افراد با پول می باشد هرکسی باید به این نکته توجه کند که ممکن است رابطه خوبی با پول برقرار نکرده به همین دلیل نمیتواند به موفقیت های بزرگ مالی برسد لازم است ارتباط خود را با پول بشناسید و مطابق با آن رفتار های مالی خودتان را تنظیم کنید
همه روزه میلیون‌ها نفر در جستجوی اطلاعاتی نظیر یک شبه ثروتمند شدن و ترفندهایی در مورد شهرت و ثروت یک شبه هستند اما شاید کمتر کسی به این فکر کند که داشتن یک سیستم برای تغییر باورها و روانشناسی پول چقدر می‌تواند در موفقیت مالی ،تاثیر گذار باشد.
نکته توجه کنید که افراد موفق چه خودآگاه و چه ناخوداگاه دارای ذهنیت ثروت سازی هستند و باورهای آنها نوع طرز فکر آنها نسبت به چالش ها آنها را به موفقیت های بزرگتری می رساند
این کتاب به صورت کلی از دو قسمت تقسیم شده است فاز اول در مورد باورها و نقش آنها در زندگی و موفقیت و قدرت باور و شکل گیری آن ها می پردازد و در فاز دوم به روانشناسی پول اشاره دارد در این بخش با پاسخ به سوالاتی ،میتوانید نوع ارتباط خود را با پول بشناسید و مطابق با آن رفتار درست مالی داشته باشید همچنین متوجه می شوید که چرا در شرایط مختلف افراد تصمیمات مالی متفاوتی می گیرند و آن را درک خواهید که پشت رفتار آنها چه باور یا پیش نویس ذهنی وجود دارد..
اسرار بسیار زیادی در مورد باورها و روانشناسی پول در کتاب اطلاعات ناب در مورد باور ها وجود دارد که هم اکنون میتوانید یک نسخه آن را فقط با ۷ هزار تومان بگیرید
بدون حقه ،بدون کلک بدون برنامه استمرار
قطعاً هیچ فهمیدن اینجا وجود ندارد هیچ برنامه مستمر مخفی وجود ندارد هیچ ترفند با تدبیر بازاریابی وجود ندارد من به سادگی می خوام یک رابطه را باز کنم آفرین کتاب عالی را به عنوان اولین دست دادن ما در نظر بگیرید البته اگر در آینده کمک و ابزارهای بیشتری نیاز شود من تحصیل می کنم اگر که مردم برای ادامه دادن به شرکت من برگردند و رابطه ما گسترش یابد به من اعتماد کنید هیچ دستور مخفی اینجا وجود ندارد من به سادگی می خواهم شما بتوانید پله پله به موفقیت دلخواه خود برسید
امروز یک نسخه را فقط با ۷ هزار تومان بگیرید
اطلاعات ناب در مورد باور ها
متن های این کتاب ارزشمند را فقط با ۷ هزار تومان می گیرید بلکه من واقعاً قصد دارم هر آنچه برای یک استارت موفقیت آمیز در زندگی ارائه کنم،استارتی که می تواند زندگی شما را متحول کند.
امروز یک نسخه را فقط با ۷ هزار تومان بگیرید
اطلاعاتی ناب در مورد باورها
در این کتاب نکاتی است که به شما کمک می کند رابطه بهتری با پول بسازید و باورهای خود را به باورهای ثروت ساز در زندگی و کسب و کار خود تبدیل کنید.